<iframe width=”425″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/wlQ1O9-YrOg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Làm kem tại nhà nghe hơi cao siêu, nhưng thật ra không có gì là khó cả. Làm được kem không khó, nhưng làm được kem ngon thì hơi hơi khó.