cheesecake choc

Đây thực chất là Newyork style cheesecake thôi, nhưng bị thay đổi phần đế và phần topping :

– Đế : bánh quy ca cao xay với ít bơ chảy và thêm bột ca cao

– Topping : chocolate ganache

Tính mình hay tận dụng các nguyên liệu thừa trong nhà, nên tự ý thay đổi lung tung, Newyorker mà nghe bảo đây là Newyork style cheesecake chắc … khóc thét !