Trẻ con bây giờ cứ thích ăn cá viên chiên xâu thành từng xâu, chiên trong thứ dầu đen thui vì dùng đi dùng lại nhiều lần, bán lê la khắp nơi từ cổng trường, công viên, đến lề đường …

Thế thì chẳng thà các mẹ dùng công thức chả cá thác lác của người lớn, nhưng vo viên lại rồi chiên, rồi xiên vào que và cho các con ăn có phải lành sạch hơn không nào ? Tuy nhiên, chả cá làm cho các con thì mình đừng quết thịt cá kỹ quá như làm cho người lớn ăn vì nó sẽ dai. Vậy thôi, đơn giản như đang giỡn !