Hai quý tử của tôi rất thích giúp mẹ làm bánh, cậu em thì có vẻ khéo tay hơn cậu anh. Nhưng cả hai cậu đều “nguy hiểm” như nhau vì nếu tôi không cảnh giác cao độ, sểnh mắt ra là hai cậu sẽ làm mọi việc hỏng toét. Nhưng ngắm hai cậu tranh nhau làm bếp thật là vui lắm lắm, các bạn có đồng ý không ?

Không phải bánh nào hai cậu cũng ăn đâu nhe, có nhiều món tôi phải “ôm hận” ăn một mình. Nhưng bánh bông lan kem mà lại tạo hình chiếc xe thì không bao giờ ế hàng !