Fruit tart, loay hoay làm một hồi thì suýt thiếu nhân vì các bạn nhỏ chén tì tì phần trái cây làm nhân. Có hôm học pizza cũng cùng tình trạng, các bạn vừa ăn vừa khen : xúc xích ngon quá cô ơi !

Cupcakes – cùng nhau trộn bột nào

Cho bột vào khuôn

Ok, đem đi nướng thôi

Đánh kem nhé, ai khỏe tay thì phải cầm máy đánh trứng

Trang trí bánh nào

Bạn nào cũng tự cho rằng bánh của mình là đẹp nhất !

Các bạn trai luôn chiếm 50% sĩ số trong các lớp bánh thiếu nhi đấy